Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Üfiqlə bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Üfiqlə bucaq altında atılmış cismin hərəkətinə şaquli olaraq bərabəryavaşıyan,üfiqi isə bərabᥥrsürətli hərəkət kimi baxmaq olar.
Uygun olaraq sürətin proyeksiyaları və koordinatlar aşağıdakı kimi olacaq:
Cismin qalxma və uçuş müddəti belə təyin olunacaq: tq = VoSina/g,
tu = 2VoSina/g
Cismin üfiqi uçuş yolu onun OX oxu üzrə bərabərsürətli hərəkətinə görə təyin olunacaq:
Maksimal qalxma hühdürlüyü isə sürətin şaquli proyeksiyasına görə tapılacaqdır:
Cismin ixtiyari zaman anında sürəti:


   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 08.09.2003.e-mail : mbash@box.az
Hosted by uCoz