M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -
Bu səhifdə Siz rəqsi hərəkəkin nəzəriyyəsi ilə tanış olacaqsınız.

Mexaniki rəqsdə parametrlərin tapılması


1. Maddi nöqtə x=0,002Sin(nt+n/2) qanunu ilə rəqs edir. Amplitudu,başlangıc fazanı,periodu tapın. Hərəkətə başlayandan nə qədər vaxt sonra cisim tarazlıq nöqtəsindən keçər. Maksimal təcili və sürəti tapın.

Həll edək.
1.Harmonik hərəkətin əsas tənliyi ilə müqayisə edək:
2. Tarazlıq vəziyyəti: x=0
Cismin tarazlıq vəziyyətindən keçmə vaxtı
Cismin maksimal sürəti
Təcil

2. Kütləsi 0,02 kq olan cisim 0,2 san. periodla rəqs edir. Başlanğıc halda cisim 0,1 C enerjiyə malikdir və tarazlıq vəziyyətindən X 0 =25 sm. məsafədə yerləşir. Harmonik hərəkətin tənliyini yazın.

Həll edək:
Ümumi halda
Kinetik enerji
burada sürəti kimi tapsaq:
t=0 olduqda:
buradan: X = 0,32Cos(10nt + n/6)

3. Yaydan m1 kütləli cisim asdıqda period 3 san., m2 kütləli cisim asdıqda isə period 4 san. oldu.Yaydan hər iki cismi asdıqda periodu tapın.

Həll edək:
Fiziki rəqqasın periodunun dusturuna görə:
buradan:
Onda

M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa Home

Web dizayn-M.Bəşirov. 11.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ruHosted by uCoz