Müʳllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -

Fizikanın ayrı-ayrı bölmələrinə müraciət edə bilərsiniz.

- Abituriyent-2000 jurnalından məsələlər.
- Kinematika
- Dinamika
- Üfiqi atılmış cismin hərəkəti.
- Üfiqlə bucaq altında atılmış cismin hərəkəti.
- Əlaqəli cisimlər
- Saxlanma qanunları
- Rəqsi hərəkət
- Hidrostatika və hidrodinamika
- Molekulyar fizika.Ideal qaz qanunları
- Termodinamika
- Elektrik sahəsi.
- Elektrik cərəyanı.Müqavimət.
- Maqnit sahəsi.Amper qüvvəsi.
- Həndəsi optika
- Nisbilik nəzəriyyəsinin elementləi.Fotoeffekt
- Atom fizikası

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

Müstəqil çalışmanız üçün məsələlələr .

Fundamental sabitlər  
Kinematika  
Dinamika  
Enerji.  
Molekulyar fizika  
Termodinamika  
Maye və bərk cisimlərin xassələri  

Web dizayn-M.Bəşirov. 21.07.2003. e-mail : mbash@box.az


  

Hosted by uCoz