Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz həndəsi optika bölməsi ilə tanış olacaqsınız.


Düşmə bucaı qayıtma bucağna bərabərdir.
Həndəsi optikanın aşağıdakı qanunları vardır:
  • Işığın düzxətli yayılması qanunu
  • Işıq şüalarının asılı olmaması qanunu
  • Işığın qayıtma qanunu
  • Işığın sınma qanunu
Güzgü və diffuz qayıtma mövcuddur.
Düşmə nöqtəsindən iki mühiti ayıran sərhəddə çəkilən perpendikulyar normal adlanır.Iki mühit sərhəddinə düşən işıq sınaraq ikinci mühitə keçir.Mühitlərin sındırma əmsallarından asılı olaraq,sınma bucağı düşmə bucağından kiçik və böyük ola bilər.
Ikinci mühitin sınma əmsalı kiçik olduqca ,sınma bucağı böyük olur.
Şüa elə bucaq altında düşə bilərki, sınma bucağı 900 olur.Bu tam daxilə qayıtma adlanır.
Bu halda Sina=1/n olacaq.


   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 16.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz