M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa

muellif:M.Bashirov -

  

Qrafik məsələlərin həlli

 • Iki müqavimət üçün cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığı verilib.Ümumi müqavimətləinin 3 Om olduğunun bilərək,onları necə birləşdiyini tapın.

  Om qanununa görə I naqilin müqaviməti R = U / J =2/1=2 Om,II naqilin müqaviməti R = U / J = 2/2=1 Om olacaq.Yekun müqavimət 3Om olduğundan müqavimətər ardıcıl birləşibdir.

 • Iki müqavimət üçün cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığı verilib.Dövrədə cərəyan şiddəti 2 A olarsa,AC hissəsində gərginliyi tapın.

  Om qanununa görə I naqilin müqaviməti R = U / J =4/1=4 Om,II naqilin müqaviməti R = U / J = 4/2=2 Om olacaq.AC hissəsinin müqaviməti R = 4 + 2 = 6 Om olar. AC hissəsində gərginliyi U = 6x2=12 V olacaq.

 • Iki paralel birləşmiş müqavimət üçün cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığı verilib. Gərginliyin 2 V olduğunu bilərək budaqlanmayan hissədə cərəyan şiddətini tapın.

  Özünüz həll edin.

 • Voltmetrin göstərişini tapın6 V, R1=1 Om, R2=R3=4 Om olarsa,ampermetrin göstərişini tapın.

  R2 və R3 paralel qoşulduğundan R23=4/2=2 Om olar. Yekun müqavimət R= 2+1=3 Om olacaq. Om qanununa görə J=U/R=6/3=2 A olacaq.

 • Ampermetrin və (V1) voltmetrinin göstərişini tapın R1=1,5 Om, R2=2 Om, R3=4 Om. (V) Voltmetrinin göstərişi 4 V-dur.

  R2 və R3 paralel qoşulduğundan R23=4x2/(4+2)=8/6=4/3 Om olar. Bu hissədən axan cərəyan şiddəti J=U/R=4/(4/3)=3 A olacaq.onda R1 müqavimətindən axan cərəyan şiddətinə görə gərginlik U=JR=3X1,5=4,5 V olur.


M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa
Web dizayn-M.Bəşirov. 20.03.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz