Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -
  P T , P V və V T dioqramında izoprosesləri göstərmək olar:

   01 - xətti izobar qızma prosesidir.Təzyiq sabit qalmaqla qaz qızır,genişlənir.
   02 - xətti izobar soyuma prosesidir.Təzyiq sabit qalmaqla qaz soyuyur,sıxılır.Qaz mənfi iş gör.
   03 - xətti izotermik sıxılma prosesidir.Temperatur sabit qalmaqla qaz sıxılır.Qaz mənfi iş görür.
   04 - xətti izotermik genişlənmə prosesidir.Temperatur sabit qalmaqla qaz genişlənir..Qaz müsbət iş görür.
   05 - xətti izoxor qızma prosesidir.Həcm sabit qalmaqla qaz qızır.Qaz iş görmür.
   06 - xətti izotermik soyuma prosesidir.Həcm sabit qalmaqla qaz soyuyur.Qaz iş görmür.

Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa

Web dizayn-M.Bəşirov. 20.06.2003.e-mail : mbashirov@mail.ruHosted by uCoz