Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -
- Fizika fənlərarası əlaqə sistemində -fizika və riyaziyyat -fizika və astronomiya -fizika və biologiya -fizika və kimya -fizika,cografiya və ekologia -fizika və hərbi hazırlıq

M.M.Bəşirov,I.A.Səfərova Orta məktəbdə fizikanın tədrisi problemləri
M.M.Bəşirov Təhsildə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi: problemlər və prespektivlər.
M.M.Bəşirov Fənlərin tədrisində fənndaxili əlaqənin rolu
Tatenov A.M (Kazaxıstan Respublikası) Virtual laboratoriyalar - biliklərin yaradıcı inkişafına kömək kimi
Huseynov A. Fizikada nəzəriyyələr
M.Bəşirov Distansion təhsil formasının bəzi xusisiyətləri
M.Bəşirov Pİ MEZONUN FOTOYARANMASININ KVANTXROMODİNAMİKİ TƏDQİQİ
M.Bəşirov Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
M.Bəşirov хмтнплюжхнммн - йнллсмхйюжхнммшу реумнкнцхх б напюгнбюмхе - йнмрпнкэ гмюмхи х дхярюмжхнммне насвемхе
M.Bəşirov Fizikadan milli veb resursların yaradılması və onlardan istifadə

Məsələ həlli vərdişlərinin formalaşdırılması metodları

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

    Web dizayn-M.Bəşirov. 29.07.2003.e-mail : mbash@box.az


    Hosted by uCoz