Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -
  Məsələ həlli vərdişlərinin aşılanması ilk növbədə və əhəmiyyətli dərəcədə müəllimin tədris metodikasından asılıdır :
- məsələ həllində ümumi metodlardan istifadə edilir və ya hər məsələ öz metoduna görə həll edilir.

  Tədrisin nəzəriyyəsi və praktikasinda şagirdlərin məsələ həlli bacarığının aşılanması əsasən üc üsulla aparıla bilər:

Ə N Ə N Ə V I    Ü S U L

 • Müəllim verilmiş tip məsələlərə yanaşmanı izah edir,bir neçə məsələnin həlli verilir.
 • Məsələ təhlil edilərək kollektiv həlli aparilir.Bir məsələnin həlli lövhədə verilir və digərləri onu köçürür.
 • Ev tapşırıgı və yoxlama isləri ilə əlaqədar məsələlərin müstəqil həlli.

  Məsələnin yarım müstəqil və müstəqil həlli

 • Bir iki xüsusi məsələlərin həlli nümunəsinda müallim məsələ həllinə ümumi yanaşmanı açiqlayır.
 • Ümumi həll yolundan istifadə edərək bir sıra məsələlərin həll edilməsi.
 • Məsələlərin yarımmüstəqil həlli,sərtin və həllin konkret izahı.
 • Məsələnin şərtinin analizinin ,həll planının işlənilməsi,onun reallaşması,cavabın təhlili və həllin yoxlanılmasında müstaqillik.

  Məsələnin alqoritmik həlli üsulu

 • Verimiş məsələlər məcmusunun kollektiv həlli .
 • Bu növ məsələlərin ümumi həll metodunun tapılması problemi.
 • Kollektiv formada ümumi həll alqoritminin yaradılması
 • Alqoritmin strukturunun mənimsənilməsi.
 • Müstəqil həll prosesi.

  Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.


   Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Müstəqil   işlər Physics   help Anketa   Hosted by uCoz