Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

9. Mərmi atanla hədəf arasında hasar vardır.Hasarın hündürlüyü H mərmiatanın hasardan məsafəsi a ,hədəfin hasardan məsafəsi b -dir.Mərmi ən kiçk hansı bucaq altında atılmalıdırki,hədəfi vura bilsin?.
Onun sürəti necə olmalıdır?

Cismin hərəkətində y koordinatı


Hədəfin yerə düşməsi üçün y=o.
onda

Buradan

olduqda
buradan

x = a olduqda  
onda

Hasarın hündürlüyü alınan ifadədən kiçik olarsa,bu zaman

Əgər olarsa,x = a olduqda

buradan

olar. Nəticədə  
  Sonda

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

        Hosted by uCoz