Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

8. Daşı hansı ən kiçik sürətlə atmaq lazımdırki,üfiqi S məsafədə, H yüksəklikdə yerləşmiş hədəfə dəysin?
Daşı üfiqlə bucaq altında atdıqda,onun üfiqi u&ccdiluş yolu vəmaksimal qalxma hündürlüyüdusturu ilə hesablanır.

Zamanı əvəzləsək :

Bucağa görə kvadrat tənliyi həll edək;


buradan

Alına ifadənin diskriminant mənfi olmadıqda mənası vardır.

v - nin minimum qiyməti bu ifadənin sıfra bərabər qiymətində alınır.

buradan


Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

        Hosted by uCoz