Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.
7. Yer kürəsinin fırlanmacı cismin çəkisinə təsir edirmi?

Yerin fırlanmacı nəticəsində mərkəzdən qaçma qüvvəsi çəkiyə təsir edir. Beləki ekvator və qütblərdən fərqli olaraq Yerin bütün nöqtələrində cismin agırlı qüvvəsi Yerin mərkəzinə yönəlmir,radiusla müəyyən bucaq təşkil edir. - cazibə qüvvə və P cismin çəkisi yerin qütblərində bərabərdir.
Koinuslar teoremini nəzərə alsaq


oldugunu nəzərə alsaq

əgər yerin fırlanmasını nəzərə almasaq,
onda
Buradan
  olar.
Sərbəstdüsmə təcilinin yer səthundə olan yüksəklikdə asılılıgı
olar.

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

        Hosted by uCoz