Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.


6. Uzunlugu L o;an nazik məftil xətti sıxlıqla bərabər yüklənmişdir.Məftil boyu onun kənarından R məsafədə sahənin potensialını tapın.


Naqil üzərində elementar dq yükünün x məsafədə yaratdığı intensivlik

Yükün xətti sıxlığı  
buradan

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

        Hosted by uCoz