Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.


5. Adiabatik prosesdə qazın gördüyü işi tapın.
Puasson tənliyinə görə


Puasson əmsalıdır.Buradan
və inteqrallama aparsaq,

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz