Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

4.Izotermik prosesdə qazın gördüyü işi hesablayın.
Qazın genişlənməsi zamanı gördüyü iş


Ideal qazı hal tənliyinə görə

Onda   

inteqral açılışını nəzərə alsaq,
olar

Izotermik prosesdə     oldugundan


Qazın gördüyü iş fiqurun sahəsinə bərabər olacaq.

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz