Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

3.Təyyarə iki məntʳqə arasındakı məsafəni ən az vaxta qət etməsi
üçün onun sürəti ilə küləyin sürəti arasındakı bucaq necə olmalıdır?

Küləksiz havada bu yolu gedib gəlməyə sərf olan vaxt


Küləyin təyyarənin hərəkət istiqamətində proyeksiyası  
onda
Bucağa görə törəmə alsaq,

Zamanın minimum olması üçün

buradan

və ya
Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz