Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

2.Xarici dövrənin müqavimətinin hansı qiymətində ayrılan güc maksimum olar?
Xarici dövrədə ayrılan güc


dusturu ilə hesablanır.
Gücün maksimum olması üçün

Gücün ifadəsindʳn törəmə alsaq:

Buradan R=r alarıq.

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz