Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


Bu səhifədə Siz müxtəlif bölmələr üzrə həll edilmiş tapşırıqlarla tanış olacaqsınız.

1.Zərrəcik S yolunu bərabərsürətlə qət etdikdən sonra, a təcillə bərabəryavaşıyan hərəkət edərək dayanır. Zərrəciyin başlangıc sürəti nə qədər olmalıdır ki,hərəkətə ən az vaxt sərf olunsun?

Birinci və ikinci hissələrə sərf olan vaxt   olar.
Tam vaxt olacaq.
Ən az vaxtı sərf olması üçün zamanın sürətə görə törəməsi sıfra bərabər olmalıdır.

Nəticədə  
Buradan

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.
<<<<<

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME        Hosted by uCoz