Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa

muellif:M.Bashirov -


muellif:M.Bashirov -

Lənkəran Dövlət Universiteti ixtisasları tələbələri üçün

Lankaran Dovlet Universiteti

Hörmətli və dəyərli tələbələr:
Lənkəran Dövlət Universitetinin
ekologiya, kimya-biologiya və riyaziyyat - informatika ixtisaslarında tədris olunan fizika fənni üzrə materiallari
bu səhifədə Sizlərə təqdim edəcəyik
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sizləri səbrlə və əzmlə elmi biliklərə yiyələnməyə dəvət edirik!


TTP-Mirnamiq Bashirov
Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında əsasnamə
Fizika fənni üzrə mühazirə, seminar və laboratoriya işləri
TTP-Mirnamiq Bashirov
Təqvim tematik plan
Biologiya ixtisası_Fən sillabusu
Radioaktiv çirklənmə və onun öyrənilməsi
Riyaziyyat_informatika ixtisası_Fən sillabusu
Ekologiya ixtisası_Fən sillabusu


muhazire-Mirnamiq Bashirov
> Mühazirə materialları


-Giriş, kinematika, dinamika fırlanma hərəkəki (rus)
- Inersiya, reqsler dalgalar (rus)
- Quvveler, enerji (rus)
Fizika kursundan mühazirələr (rus dilində)--
Nyuton və onun qanunları haqqında-
-Elektrodinamika
- Hidrostatika
- Dinamika Etalet quvveleri
- Impuls. saxlanma qanunu, enerji__ Reaktiv hereket
-Mexaniki enerji
- Mexaniki rəqslər Mexaniki dalğalar
-Berk cismin firlana hereketi
- Real qazlar
-Maksvell paylanması
Mühəndis termodinamikası-Prof.Dr.Mustafa Akdağ
-Molekulyar fizika N.Qocayev-2008
-Radioaktivlik
-Radiobiologiya
-Nüvə süalanması
-Adiabatik proses
-Elektrik behsi
-
-Elektrik dovresi
-Keciricilər və dielektriklər elektrik sahəsində
Elektromaqnit induksiya-
Maqnit sahəsi-
-Elektromaqnit dalğaları
-Optika
-Plazma və dəstə texnologiyası
Sabit Cərəyan mashınları Turqay Hüseynov
- Elementar zerrecikler fizikasının əsasları - I.Cəfərov
- Kvant mexanikasına aid sual cavablar Y.SHukurlu
Nisbilik nəzəriyyəsi-
Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi P.Pashayev
seminar-Mirnamiq Bashirov
Seminar mövzularının planı
Seminar-01 Seminar-02 Seminar-03
Seminar-04 Seminar-05 Seminar-06
Seminar-07 Seminar-08
Seminar-09 elektrik_tutumu Seminar-10
Laboratoriya-Mirnamiq Bashirov
Laboratoriya işləri
Laboratoriyadan praktik işlər
Imtahan sualları

Shert-Lankaran Dovlet Universiteti
Şərtlər: 1. Bu və ya digər materialı əldə etmək istəyən LDU-nun tələbəsi familini, adını, ünvan, mobil telefonunun N-sini və ixtisasını qeyd edərək, mbashirov@mail.ru ünvanına göndərməlidir.
2. Bundan sonra həmin tələlbənin e-mail ünvanına materialların saytdan yüklənmə mexanizmi veriləcəkdir.
Məsələn: Bəşirzadə Nəcməddin Mirnamiq, Qafqaz Universiteti, kimya muhendisliyi xtisası II kurs - LAnkaran, 0508887766

Bizi izləyin.....

Geri

Web dizayn-M.Bəşirov. 26.01.2012.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz