Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

muellif:M.Bashirov -
Kinematika

Məsələ:Hərəkətləri analiz edin.
Məsələ kimi cismin sürət zaman qrafikinə görə hərəkətinə baxaq.


OA - xətti OX oxu üzrə bərabərtəcilli hərəkətdir. Hərəkət yeyinləşən hərəkətdir.
AB- xətti OX oxu üzrə bərabərsürətli hərəkətdir.
Son hissədə xətt OX oxu üzrə bərabərtəcilli hərəkətdir.Lakin hərəkət yavaşıyan hərəkətdir.Son sürət sıfra bərabərdir.
Cismin getdiyi yol sürət zaman qrafikində alınan fiqurların sahəsinə bərabər olacaq.

 

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.


    Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME


    Web dizayn-M.Bəşirov. 14.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru    Hosted by uCoz