Müəllimlər otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa Home

muellif:M.Bashirov -
Bu səhifədə Siz mexaniki iş haqqında ümumi məlumat alacaqsınız.
Mexaniki iş skalyar fiziki kəmiyyət olub, qüvvənin yerdəyişməyə skalyar hasili ilə təyin olunur.  
1-2 trayektoriyası üzrə hərəkət zamanı F qüvvəsinin gördüyü iş

Mexaniki is

Inteqral formada

  Işin vahidi Couldur: 1 Coul = 1 N m

Agırlıq qüvvəsinin işi şaquli aşagı hərəkətdə müsbət, şaquli yuxarı hərəkətdə mənfidir.

Agırlıq qüvvəsinin işi trayektoriyanının formasından asılı deyil. Qapalı trayektoriye üzrə hərəkətdə agırlıq qüvvəsinin işi sıfra bərabərdir,


Agırlıq qüvvəsinin işi yerdəyişmədən də asılı deyil,yalnız hündürlüklərin fərqindən asılıdır.

Üfiqi hərəkətdə sürtünmə qüvvəsinin işi

Sürtünmə qüvvəsinin işi sürtünmə əmsalından və yolun uzunlugundan asılıdır.Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

    Web dizayn-M.Bəşirov. 10.06.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


    Hosted by uCoz