M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa

muellif:M.Bashirov -

    Cisimlərin elektriklənməsini tədqiq etmək üçün elektroskopdan istifadə olunur.Elektroskop aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:

1 - gövdə
2 - şüşə örtük
3 - metal çubuq
4 - metal vərəqlər
5 - izolə qatı

El;ektriklənmiş cismi elektroskopun sferinə toxundurduqda yük metal çubuq ilə vərəqlərə ötürülür.Nəticədə vərəqlər eyni yüklə yükləndiyindən bir-birini itələyir.
Eyni işarəli yüklə yüklənmiş kürələr bir-birini itələyir.


Elektriklənmiş cisimlər arasında qarşılıqlı təsir onların yaratdığı elektrik sahəsi vasitəsi ilə ötürülür.


Elektriklənmiş cisimlər arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi Kulon qanunu ilə verilir.

   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 16.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz