ƏZIZ BALACALAR!

  Cərəyan axan məftilin cabit maqnitə təsirini ilk dəfə Ersted müşahidə etmişdir.Cərəyan axan məftilin ətrafında maqnit sahəsi yaranır.Ona görədə o yaxındakı sabit maqniti cəzb edir və ya itələyə bilir. Cərəyanın istiqamətindən asılı olaraq balaca maqnitlərin düzülüşüdə dəyişir.

Maqnit sahəsihdə yerləşdirilmiş cərəyanlı naqilə təsir edə qüvvəni ilk dəfə fransız fiziki Amper öyrənmişdir.Bu qüvvə Amper qüvvəsi adlanır.


Sabit maqnitin iki qütbü vardır: şimal-cənub.
Eyni adlı qütblər bir-birini Itələyir,əks adlı qütblər bir-birini cəzb edir.


Yer kürəsidə böyük bir maqnitdir.Yerin qütbləri onun fırlanma oxu ilə üst-üstə düşmür.

Cərəyan vasitəsi ilə maqnit sahəsi almaq,onu idarə etmək mümkündür.Bu elektromaqnit adlanır. Maqnit sahəsi vasitəsi ilə elektrik cərəyan almaq olar.Maqnit sahəsinin dəyişməsi ilə elektrik cərəyanın alınması elektromaqnit induksiya adlanır.

deməli elektrik və maqnit sahələri bir-birini qarşılıqlı olaraq yaradır.Elektrik cihazlarının iş prinsipi elektromaqnit təsirə əsaslanır.
Geri<<<<<
Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

    Müəllimlə otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

    Web dizayn-M.Bəşirov. 16.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru
    Hosted by uCoz