ƏZIZ BALACALAR!

   Bu səhifədə Siz elektrik qüvvəsi ,elektriklənmə ilə tanış olacaqsınız.
Ən çox təsadüf etdiyimiz elektromaqnit təbiətli qüvvələrdir ki, bu qüvvə elektriklənmiş cisimlər arasında, onların maqnitlə qarşılıqlı təsiri zamanı meydana gəlir.
Məsələn: Eboniti yuna,şüşəni ipəyə sürtdükdə digər cisimləri cəzb edir.


Itələmə və cəzbetmə qüvvəsi cisimlər arasındakı məsafədən asılıdır.
Məsafə artdıqca qüvvə azalır.

Elektriklənmə maddənin atom quruluşu ilə baglıdır.Sürtünmə nəticəsində atomda olan elektronlar digər cismə keçir.Nəticədə elektronunu itirmiş atom müsbət yüklənir.
Elektron qəbul edən atom isə mənfi yüklənir. Belə atomlar ion adlanır.


Balacalar. Maqnit sahəsi ilə tanış olmaq istəyirsinizmi?
Geri <<<<
Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

    Müəllimlə otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

    Web dizayn-M.Bəşirov. 16.04.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru
    Hosted by uCoz