ƏZIZ BALACALAR!

   Bu səhifədə Siz qüvvələrlə tanış olacaqsınız.
Dörd növ qüvvə vardır:
Qravitasiya-cazibə
Elektromaqnit
Zəif
Güclü

Ən çox təsadüf etdiyimiz cazibə və elektromaqnit təbiətli qüvvələrdir.
Məsələn:Yerin Ayı cəzb etməsi nəticəsində Ay Yer ətrafında fırlanır.
Günəşin Yeri cəzb etməsi nəticəsində Yer Günəş ətrafında fırlanır.

Sürüşən maddələr arasında sürtünmə qüvvəsi meydana çıxır.
 hereket

Sürtünmə qüvvəsi sürüşən cisimlərin növündən,kütləsindən asılıdır.
Sürüşən cismin kütləsi artdıqca dinamimetrin göstərişi artır.
Gəlin elektrik qüvvəsi ilə tanış olaq
Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

        Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Physics   help Anketa HOME

        Web dizayn-M.Bəşirov. 20.03.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


        Hosted by uCoz