ƏZIZ BALACALAR!

Bu səhifədə Siz fizika haqında maraqlı məlumatlarla tanış olacaqsınız.
Gəlin maddələrdən başlayaq.

Bütün maddələr atom və molekullardan ibarətdir.
Broun hereketi

Atom və molekullar daim nizamsız hərəkətdədir.


Aralarındakı qarşılıqlı təsirə görə əsas üç aqreqat hala bölünürlər.
Bərk,maye,qaz.

Bu onların temperaturundan asılıdır.
Ərimə temperaturunda bərk cisim əriyir.
Qaynama temperaturunda maye buxarlanır.
Gəlin qüvvələrlə tanış olaq

Sizə bütün həyatınızda uğurlar arzulayıram.

    Müəllim otağı Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa HOME

    Web dizayn-M.Bəşirov. 18.05.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


    Hosted by uCoz