M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olursunuz.<-<-<:<:< -->
N-1.səh.54, məs.N130,131 Dartılan cismin aşağı səthində Fsürt1 = Nkmg, üst səthində Fsürt2 = (N-1)kmg sürtümə qüvvəsi təsir edir. N-cisimlərin sayıdır. Yekun qüvvə Fdart = (2N-1)kmg olacaq.k-sürtümə əmsalıdır.
N-1.səh.54, məs.N132 Çəki P = m(g+a) dusturu kimi artdığından sürtümə qüvvəsi (g+a)/g dəfə artacaq.
N-1.səh.54, məs.N136,137,138,139,.. Üfiqi hərəkətdə Nyutonun 2-ci qanununa əsasən
ma = Fdart - Fsürtt; Verilən tənliklərdən təcili taparaq həll etmək olar.
N-1.səh.68, məs.N125 Yaylar ardıcıl qoşulduğundan qüvvəni sabit hesab edərək potensial enerjini Wpot = F2/2k - ilə taparıq.
Wp1 / Wp2 = k2 / k1 =4.
N-1.səh.72, məs.N210,211 Eyni istiqamətdə hərəkət edən halda cisimlərin impulsu eyni işarədə olacaq , qarşı-qarşıya hərəkət edən halda cisimlərin impulsu əks işarəli olacaqdır, .
N-1.səh.76, məs.N43,45 Sərbəst düşmə sabit qüvvənin təsiri altında baş verdiyindən yol zamanın kvadratı ilə mütənasib olacaq.Uygun olaraq işdə zamanın kvadratı ilə mütənasib olacaqdır.
N-1.səh.76, məs.N44 Sabit qüvvənin təsiri ilə bərabərsürətli hərəkətdə yol S=vt olduğundan iş zamanla düz mütənasib olacaqdır.
N-1.səh.78, məs.N97 Birinci yayın sərtliyi k/2 olmaqla,onun x qədər gərilməsi üçün
A1
= (k/2)x2 / 2 = kx2 / 4 ,ikinci yayın sərtliyi 2k olmaqla,onun x qədər gərilməsi üçün
A2 = 2kx2 / 2 = kx2,
N-1.səh.36, məs.N182 Sağ ipdə maksimal gərilmə qüvvəsi R=3F, onda T=R/2=30/2=15 N.
1-i hisse test bankıdan - 220,259,263,278 ci meseleler 220- suret 5 defe artibsa onda S=(V+5V)t\2 buradan 6V10=60 => v=1 son suret ise 5 onda a=(5-1)\t = 0,4 259 - cisimler eks istiqametde her ikisi V sureti ile gedir bu zaman nisbi suret 2V edir serte gore birinin sureti v\2 digeri 2V olacaq ionsda nisbi suret 2,5V olacaq nisbet ise 2,5\2=1,25 defe artar 263 - ses va gulle 340 mert yuksekliye ayni mudddetde catir ses ucun t=h\v=340\340=1 san alariq yuxari atilmish cisim ucun h=vt-gt2\2 => 340=vx1-10x1\2 => v=345 m\san

<<<<<<Geri.Davam>>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Çətinlik çəkdiyiniz testin nömrəsinin Bizə göndərin.

Web dizayn-M.Bəşirov. 14.05.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru
Hosted by uCoz