M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olursunuz.<-<-<:<:<
N-1.səh.48, məs.N271 Sərbəstdüşən cisim 8-ci saniyədə 8x10-5=75 m.,2-ci saniyəə 2x10-5=15 m. yol gedəcəkdir.75/15=5.
N-1.səh.49, məs.N19 Qüvvəlʽri sadalayaq:
-1.Ağırlıq qüvvəsinin proyeksiyası
-2.Reaksiya qÜvvəsi
-3.Hərəkətdən asılı olaraq dartı və ya sürtünmə qüvvəsi
-4.Ağırlıq qüvvəsinin proyeksiyası
-5.Ağırlıq qüvvəsi
N-1.səh.52, məs.N75. Son hissədə dartı qüvvəsi olmadığından
F sürt = ma = 25m/2 ,birinci hissədə isə ma = Fdart - Fsürt buradan 25m/2 = Fdart - 25m/2, Fdart = 25m => Fdart/Fsürt =2.
N-1.səh.53, məs.N114,115,.. Təsir edən qüvvə reaksiya qükvvəsini artıracaqdır, üfiqi dartı qüvvəsi FC0sa olacaq.cismin təcili olar. Bu haqda nəzəri materiala bax
N-1.səh.54, məs.N120 Paralel birləşdikdə K1 = 3K,ardıcıl birləşdikdə K2 = K/3 olacaq.=> K1 = 9K2.

<<<<<<Geri.Davam>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 14.05.2003.e-mail : mbashirov@mail.ru


Hosted by uCoz