M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumat Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olursunuz.<-<-<:<:<
N-1.səh.13, məs.N187 Orta sürət V=H/t. Zamanı H=gt2/2 dusturundan taparaq həll edin
N-1.səh.18, məs.N268 1-ci cismin yolu 30x12/2=180 m.,2-ci cismin yolu 20x12/2=120 m. olacaq.Cisimlər əks istiqamətdə hərəkət etdiyindən onlar arasıda məsafə 300 m. olar.
N-1.səh.25, məs.N118 bax.N1.səh.13.m181
N-1.səh.27, məs.N184 Yarımçevrə boyu hərəkət edən cismin yerdəyişməyə görə orta sürəti V0=2R/(T/2)=4R/T, xətti sürəti isə VX=2nR/T dir.Buradan V0=4 VX/(2n)=2 VX/n=1,4 m/san.
N-1.səh.34, məs.N146 Şərtə görə F+6=3F .Buradan F=3N.
N-1.səh.34, məs.N147 F qüvvəsi hər iki cismə təcil verir: a=F/(m+M) ,bu təcili ikinci cismə verən qüvvə R=Ma=MF/(m+M)=25N.
N-1.səh.34, məs.N150 F1/m1= F2/(m1+ m2). Buradan F2/F1=3.
N-1.səh.36, məs.N182 Sağ ipdə maksimal gərilmə qüvvəsi R=3F, onda T=R/2=30/2=15 N.

<<<<<<Geri.Davam>>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 16.04.2003.e-mail : mbash@box.az
Hosted by uCoz