M e t o d i k a Balacalar üçün Ş a g i r d T e s t Nəzəri məlumatlar Anketa Home

muellif:M.Bashirov -

     Bu səhifədə Siz " Abituriyent"-2000 jurnalından seçilmiş məsələlərin həlli ilə tanış olacaqsınız.
N-1 .səh.7,məs.N-99 Vt qrafikində verilən hərəkətlər aşağıdakılardır:
  • AB-OX oxu istiqamətdə bərabərsürətli yavaşıyan hərəkət
  • BC-OX oxu istiqamətdə bərabərtəcilli hərəkət
  • CD-OX oxunun əksi istiqamətdə bərabərtəcilli yeyinləşən hərəkət
  • DE-OX oxunun əksi istiqamətdə bərabərsürətli hərəkət
  • EF-OX oxunun əksi istiqamətdə bərabərtəcilli yavaşıyan hərəkət
N-1.səh.11, məs.N141 Xt qrafikndə verilən hərəkət OX oxu istiqamətdə bərabərtəcilli yavaşıyan hərəkətdir.Cisim 5 san. sonra dayanır.V=0. Yol dusturundan: V0=2S/t=20 m/san.
N-1.səh.11, məs.N142 Cisim OX oxu boyu hərəkət etdiyindən V0>0, a<0 buradan a=2S/t2=-4 m/san2.
N-1.səh.13, məs.N181 Yarımçevrə boyu hərəkət edən cismin sürəti V1=nR/t, diametr boyu hərəkət edən cismin sürəti V2=2R/t olar.Buradan V1/V2=n/2 olar.

Davam edəkmi?>>>>>>
   Biz Sizlərə kömək etməyi şərəf hesab edirik.

Web dizayn-M.Bəşirov. 11.05.2003.e-mail : mbash@box.az


Hosted by uCoz